Missie & visie

Missie
We ontwikkelen en organiseren activiteiten rondom de thematiek van psychische kwetsbaarheid. Met deze activiteiten schijnen we een ander licht op deze kwetsbaarheid, geven we nieuwe inzichten, brengen we mensen met elkaar in verbinding en nodigen we uit tot gesprek. We doen dit zowel in gezamenlijke activiteiten als ook eigen activiteiten. The Creature wordt in de communicatie gebruikt als verbindend element.

Visie
Steeds meer jongeren krijgen te maken met psychische problemen, waaronder een steeds grotere en jongere groep die aan een eetstoornis lijdt. Met de transformerende geluidsinstallatie en het contextprogramma willen we laten zien en in gezamenlijkheid aftasten wat het betekent in deze tijd om voedsel te weigeren en je te onttrekken aan de samenleving, door middel van artistieke, filosofische en spirituele invalshoeken. Het feit dat met name jongeren lijden onder de prestatiedruk en het opgroeien zonder in samenhang en in spirituele verbinding te leven, zegt iets over de maatschappij waarin we leven.

Het universum van The Creature is een samenwerking tussen theatercollectief Tijd van de Wolf, de Schuur, Museum van de Geest en ggz-instelling Het Huis. De partijen hebben een gedeelde missie om mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken en krachten te bundelen in kunst- en cultuurprogramma’s.